Co to jest Sąd Arbitrażowy

Sąd arbitrażowy zalicza się do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Jest to sąd polubowny. Powoływany do życia z mocą oraz wolą stron. Nie jest to instytucja państwowa,  a postępowanie toczy się własnymi prawami. Mimo to, wyrok sądu arbitrażowego ma taką samą moc, jak wyrok sądu powszechnego. Występuje sąd niestały, który jest powoływany do konkretnej sprawy, natomiast stały sąd arbitrażowy posiada swoją siedzibę, personel administracyjny i swój regulamin. W naszym przypadku mowa o stałym sądzie arbitrażowym.