Korzyści z uczestnictwa

Korzyści z uczestnictwa w klastrze są różnorodne. Dowiedz się, jakie one są z naszego artykułu. Zachęcamy do przeczytania!

Uczestnictwo w klastrze zapewnia członkom wiele korzyści, jak na przykład:

 • dostęp do firm korzystających z nowych technologii i doświadczeń pozostałych członków,

 • uzyskanie pomocy w sprawach prawnych, administracyjnych, urzędowych,

 • możliwość wspólnych inwestycji i rozwijania swojej działalności,

 • możliwość wymiany ofert między członkami w celu osiągnięcia większego zysku,

 • możliwość wejścia na rynek i utrzymania się na nim przez przedsiębiorstwa małego i średniego szczebla,

 • dostęp do firm korzystających z wyspecjalizowanych czynników produkcji,

 • zmniejszenie kosztów działalności,

 • wprowadzenie systemów informatycznych, które umożliwią dotarcie do nowych klientów i zwiększenie zasięgu działalności,

 • możliwość wzięcia udziału w sesjach konferencyjnych o charakterze warsztatowym bądź szkoleniowo-seminaryjnym, prowadzonych przez specjalistów,

 • zastosowanie w praktyce nowych i innowacyjnych pomysłów dzięki wiedzy i  współpracy członków klastra,

 • wzrost konkurencyjności poszczególnych regionów kraju, które stają się atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców i inwestorów, a w konsekwencji wyróżniają się na ogólnokrajowym rynku branży prawnej,

 • dostęp do wyników badań realizowanych przez Klaster,

 • prezentacja przedsiębiorstwa na Targach lub innych przedsięwzięciach tego typu.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!