O klastrze

O klastrzeO klastrze można powiedzieć wiele. Klaster udziela członkom informacji o możliwych formach dofinansowania oraz wsparcia w procesie ubiegania się o nie. Członkowie uczestniczyć mogą w projektach dofinansowań unijnych oraz krajowych poprzez udział w konkursach lub składanie wniosków. Nowa pula środków unijnych dostępna na lata 2014-2020 stwarza okazję szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy tworzące klaster mają większy potencjał na rynku, gdyż poprzez aktywną współpracę, ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw wzrasta ich konkurencyjność. Są to zrzeszenia regionalne.

Dowiedz się więcej na temat klastrów!

Dowiedz się więcej z naszych aktualności.

Rola klastrów w nauce i badaniach