Jordan Scarlett Womens Jersey   Zmiany w prawie wobec obrony koniecznej - Polski Klaster Prawny

Zmiany w prawie wobec obrony koniecznej

Zmiany w prawie wobec obrony koniecznej są dość istotne. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został już opublikowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Przewiduje on rozszerzenie granic obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy teren ogrodzony.

Art. 25 Kodeksu karnego stanowi, że „nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”. Jeżeli granice obrony koniecznej zostaną przekroczone, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Ponieważ zgodnie z Kk „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia, usprawiedliwionych okolicznościami zamachu”.

Proponowany przepis brzmi „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Chyba, że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”. Zmiana ta ma chronić zwykłego obywatela. Wg resortu nie może być tak, że właściciel/mieszkaniec posesji broniąc swojego życia, czy mienia przed napastnikiem zostaje obciążony odpowiedzialnością karną, a wiadomo, że takie sytuacje się zdarzały.

Prawo do obrony jest w naszym kręgu kulturowym uważane za jedno ważniejszych praw.

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!

Zmiany w prawie wobec obrony koniecznej
David Montgomery Womens Jersey