Jordan Scarlett Womens Jersey   Ruch bezwizowy z Ukrainy - Polski Klaster Prawny

Ruch bezwizowy z Ukrainy

Ruch bezwizowy z Ukrainy jest ciekawą kwestią. Od 11 czerwca br. Unia Europejska otworzyła swoje granice dla obywateli Ukrainy. Dotąd do przekroczenia granicy Ukrainy z państwem członkowskim UE przez jej obywatela, wymagane było posiadanie wizy. Z informacji zamieszczanych na stronach internetowych można wywnioskować, że ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy został uruchomiony jedynie w określonych celach, tj. rodzinnych, turystycznych, biznesowych, zaś pracowanie podczas pobytu na podstawie ruchu bezwizowego będzie wyłączone. Jednak obywatele, którzy opuszczą Ukrainę na postawie ruchu bezwizowego będzie mógł podjąć pracę na podstawie sławnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Będzie także mógł wykonywać pracę na podstawie zezwolenia.

Należy pamiętać, że ruch bezwizowy:

  • obejmuje prawo do pobytu na terenie UE, gdy nie przekracza on 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu
  • z UE nie dotyczy terytorium Irlandii i Wielkiej Brytanii
  • dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych przez Ukrainę zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Dowiedz się więcej z naszych aktualności!

Ruch bezwizowy z Ukrainy
David Montgomery Womens Jersey