Jordan Scarlett Womens Jersey   Ministerstwo kultury: Projekt ustawy abonamentowej jest zgodny z prawem - Polski Klaster Prawny

Ministerstwo kultury: Projekt ustawy abonamentowej jest zgodny z prawem

Ministerstwo kultury: Projekt ustawy abonamentowej jest zgodny z prawem. Dnia 24.05.2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt ten przewiduje włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

Oznacza to, że podczas podpisywania umowy z dostawcą telewizji cyfrowej, będzie miał on obowiązek przekazania informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych, a także informacje, że niektóre dane klienta zostaną przekazane Poczcie Polskiej. Dostawca będzie musiał przekazać Poczcie Polskiej informacje o zarejestrowanych klientach.

1 czerwca br. operatorzy telewizji płatnych wystosowali list do  marszałka Sejmu, prezydium Sejmu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych ws ustawy abonamentowej. Wg autorów listu projekt ustawy proponuje nierówne traktowanie obywateli oraz łamie przepisy chroniące dane osobowe ich klientów.

Resort kultury stwierdza, że „nieprawdą jest, że projekt ustawy proponuje nierówne traktowanie obywateli, łamanie przepisów chroniących ich dane osobowe czy narusza prawa klientów telewizji płatnych”.  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas wystąpienia w Sejmie 8 czerwca br. podkreślał,  że projekt ustawy abonamentowej jest całkowicie zgodny z polskim prawem i uzyskał pozytywną opinię Rady Legislacyjnej i GIODO, ponadto nie wprowadza żadnych nowych opłat dla jakiejkolwiek grupy obywateli.

Ministerstwo kultury: Projekt ustawy abonamentowej jest zgodny z prawem
David Montgomery Womens Jersey