Jordan Scarlett Womens Jersey   KE pogłębia stan nierównego traktowania krajów członkowskich UE! - Polski Klaster Prawny

KE pogłębia stan nierównego traktowania krajów członkowskich UE!

KE pogłębia stan nierównego traktowania krajów członkowskich UE! We wtorek Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciw Polsce, Węgrom i Czechom wobec uchylania się od przyjmowania imigrantów. Te trzy państwa nie zgadzają się na politykę relokacji przyjętą przez Komisję Europejską.

We wrześniu br. wygasa przyjęty w 2015 r. program relokacji, w którym kraje UE zobowiązały się do przejęcia od Grecji i Włoch w ciągu dwóch lat co najmniej 98 tysięcy uchodźców. Dla każdego kraju przypisano liczbę uchodźców, którzy mają zostać przyjęci. Poprzedni rząd zobowiązał się do przyjęcia do Polski 7 tys. imigrantów, jednak obecna władza nie zgadza się na obowiązkową relokację.

Biuro prasowe resortu spraw wewnętrznych podkreśla, że ”Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków, dlatego nie podejmiemy żadnych decyzji, które w jakikolwiek sposób naraziłyby naszych obywateli. Nie będziemy ulegać szantażowi i naciskom”. Dodatkowo mówi ono o uszczelnieniu granic jako rozwiązanie problemu uchodźców.

We wtorek KE podjęła decyzję o wysłaniu wezwania do usunięcia uchybienia do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. Rozpoczęcie procedury o naruszenie prawa UE może prowadzić w konsekwencji do kar finansowych dla kraju członkowskiego.

„Sytuacja, w której Komisja Europejska pogłębia stan nierównego traktowania krajów członkowskich UE w zakresie ich obowiązków jest nie do przyjęcia” – oświadczył Szczerski. Słowacja i Węgry zaskarżyły te decyzje do Trybunału Sprawiedliwości UE, a polskie władze poparły tę skargę.

 

KE pogłębia stan nierównego traktowania krajów członkowskich UE!
David Montgomery Womens Jersey