Jordan Scarlett Womens Jersey   Surowe kary dla piratów drogowych. - Polski Klaster Prawny

Surowe kary dla piratów drogowych.

Surowe kary dla piratów drogowych już są! 1 czerwca br. weszła w życie większość przepisów Ustawy z 23.03.2017r, która przewiduje surowsze kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Również wydłużenie okresu przedawnień wykroczeń. Ustawa ta wprowadza zmiany w prawie karnym w zakresie materialnym, ma uczynić  postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym efektywniejszymi.

Od 1 czerwca przestępstwem jest ucieczka przed osobą uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Za to przestępstwo sąd orzekać będzie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz ten będzie też orzekany w przypadku niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Również jeśli kierowca będzie prowadził pojazd po cofnięciu uprawnień. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości wynikiem, którego jest śmierć  lub ciężki uszczerbek na zdrowiu ustalono dolną granicę 2 lat pozbawienia wolności.

Zmiany dotknęły też  terminu przedawnienia karalności wykroczeń. Zostaje utrzymana zasada przedawnień karalności wykroczeń po upływie roku. Jednak jeśli w tym okresie zostanie wszczęte postępowanie, karalność wykroczenia będzie ustawać z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Przepisy   ustawy z 20.06.1997r.- Prawo o ruchu drogowym, które mają na celu dopracowanie regulacji dotyczących poddawania kierujących pojazdami w toku kontroli drogowej badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka psychoaktywnego. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, sprecyzowano.

Od 1.01.2018r. wejdzie zmiana w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia dotycząca zaopatrywania organów w formularze mandatu karnego.  Organy zaopatrywane będą w formularze mandatu karnego oraz wprowadzone zostaną tak zwane przelewy zdefiniowane, co ma usprawnić pobór grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.

Surowe kary dla piratów drogowych.
David Montgomery Womens Jersey